Palveluehdot & Tietosuojaseloste

1. Tilaukset

Toimistotukku Paperila Oy:n tuotteita ja palveluita voi tilata hyödykkeestä riippuen joko; puhelimitse, sähköpostitse, verkkokaupasta tai kasvotusten suoraan Paperilan edustajalta. Asiakkaan ollessa yksityishenkilö on asiakkaan oltava yli 18-vuotias. Tilattaessa yritykselle tai järjestölle on tilauksen tekevän henkilön kuuluttava asiakasorganisaatioon sekä epäilyttävissä tilanteissa kyettävä tämä selvästi osoittamaan. Paperila saattaa tarkastaa näissä tapauksissa
asiakasorganisaation johdolta tai muulta varmistetulta jäseneltä, tilaajahenkilön valtuudet tilauksen tekemiseen.


2. Tilauksien hyväksyminen ja käsittely

Paperilalla on oikeus tarvittaessa tarkistaa laskutusasiakkaan (yritys, yksityishenkilö tai järjestö) maksuvalmius, luottotiedot tai luottoluokitusluokka esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:stä ja saamansa tietojen tai muun arvionsa perusteella oikeus hylätä tilauksen käsittely ja eteneminen. Paperila saattaa myös tarkistaa tilauksen yhteydessä annetut tiedot paikkaansa pitäviksi. Väärien tietojen antaminen, epäily identiteettivarkaudesta tai muusta petoksesta, johtaa ensin tapauksen tarkempaan selvitykseen sekä mahdolliseen poliisitutkintaan. Toimistotukku Paperila Oy:llä on myös oikeus olla hyväksymättä tilausta hinnoitteluvirheen, väärinkäytön tai muun syyn johdosta. Mikäli Toimistotukku Paperila Oy päättää hylätä tilauksen, on Paperila aina velvollinen ilmoittamaan tästä ensitilassa tilaajalle.

Joissain tapauksissa on mahdollista ostaa Paperilan tuotteita ja palveluita ilman luottotietoja. Tällöin pääsääntöisesti menetellään siten, että tilaus laskutetaan etukäteen ennen toimitusta, ja tavara toimitetaan maksun rekisteröidyttyä tilille. Näissä tilanteissa suositellaan olemaan yhteydessä etukäteen ennen tilauksen tekoa sopivan ratkaisun löytämiseksi.

Tilauksien käsittely tapahtuu pääsääntöisesti arkisin klo 8-16.


3. Toimitukset

Toimistotukku Paperila Oy:n tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti perille asti asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Kuljetuksista vastaa pääasiassa DB Schenker Finland, mutta joissain tapauksissa tuotteet toimitetaan myös Postin, Matkahuollon tai muun logistiikkapalveluntarjoajan toimesta. Logistiikkapalveluluntarjoajasta riippuen, mikäli asiakasta ei tavoiteta toimitusosoitteesta tai lähetyksen toimitus epäonnistuu muusta syystä, on mahdollista, että asiakas joutuu itse noutamaan lähetyksensä jakelusta vastaavan tahon noutopisteestä.

Toimitusajat ovat toimistotarviketuotteissa 1-3 arkipäivää tilauksesta. Painotuotteissa 2-14 arkipävää. Ja muissa tuotteissa ja palveluissa 1-30 arkipäivää. Tilausajat ovat kuitenkin vain arvioita, eikä Toimistotukku Paperila Oy vastaa mahdollisista viivästyksistä asiakkaalle aiheituneista vahingoista tai kustannuksista.


4. Hinnoittelu

Johtuen asiakasryhmien jakautumisesta, on kaikki hinnat ilmoitettu arvonlisäverottomina. ALV:n osuus kuitenkin lisätään tuotteesta riippuen joko tilauksen vahvistamisen yhteydessä  verkkokaupan kassalla tai muissa tapauksissa viimeistään laskulle. Mikäli mahdollista, Paperila luonnollisesti ilmoittaa asiakkaalle tilausta tehdessä hintojen olevan muodossa alv. 0%.

Paperilalla on oikeus muuttaa hintoja milloin vain ilman erillistä ilmoitusta. Tilanteissa joissa tilaus on tehty ennen hinnan muutosta,  asiakas saa tuotteen tilausta tehdessä voimassa olleeseen hintaan.

Paperilla on myös velvollisuus ilmoittaa asiakkaille joita laskutetaan kk-perusteisesti muuttuneista hinnoista. Hintoja ei kuitenkaan muuteta kesken sopimuskauden, paitsi erikoistilanteissa joissa virheen tai muun seikan johdosta Paperilalle aiheutuisi kohtuutonta kulua aiemman hinnoittelun noudattamisesta. Näissä tilanteissa asiakkaalla on kuitenkin halutessaan oikeus päättää sopimus välittömästi. Kuitenkin jos tällainen sopimuksen purkaminen kesken sopimuskauden tapahtuu ja siitä aiheutuisi esimerkiksi osamaksu- tai muussa tilanteessa Paperilalle merkittäviä taloudellisia tappioita, on asiakkaalla velvollisuus maksaa esimerkiksi osamaksusopimus loppuun tai suoritettava kk-maksuja erikseen määritettävä riittävä määrä, jotta Paperila saa palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannuksensa katettua.


5. Maksaminen

Toistaiseksi ainoa mahdollinen maksuvaihtoehto on laskutus.


6. Laskutus

Laskut toimitetaan asiakkaan toivomalla tavalla. Ensisijaisesti kuitenkin toivomme laskun toimitustavaksi järjestyksessä joko; verkkolaskutusta, sähköpostia tai paperilaskua postitse.


7. Maksuehdot

Laskujen maksuehto on 14pv netto. Jossain tapauksessa voidaan sopia erikseen muita maksuehtoja, mutta tällöin asiakkaan on oltava ennen tilauksen tekoa yhteydessä Paperilan hallintoon.


8. Maksun myöhästyminen

Myöhästyneistä maksuista peritään 7% viivästyskorkoa. Yksityisasiakkaiden kohdalla maksun viivästymisestä yli 2 viikkoa eräpäivästä ja yritysasiakkaiden kohdalla maksun viivästymisestä yli 7 päivää eräpäivästä, lähetetään ensimmäinen maksumuistutus. Jos suoritusta ei ole maksettu ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen, toimitetaan toinen maksumuistutus 2 viikkoa ensimmäisen maksumuistutuksen lähettämisestä. Jokaisesta maksumuistutuksesta peritään 5€:n maksumuistutuskulu. Jos saatavaa ei ole suoritettu 2 viikon kuluttua toisenkaan maksumuistutuksen lähettämisestä, siirretään saatava Svea Perintä Oy:lle.

Viivästyskorot peritään oletusarvoisesti seuraavan laskun yhteydessä. Mikäli seuraavaa laskua tai tilausta ei tehdä kohtuullisen ajan kuluessa, peritään viivästyskorot erillisellä laskulla.


9. Palautukset

Asiakkaalla on käyttämättömien tuotteiden osalta 14 päivän vaihto- tai palautusoikeus. Tuotteiden pitää kuitenkin olla joko avaamattomia tai alkuperäisessä paketissaan oikein pakattuna sisältäen kaiken tuotteen mukana tulleen mateeriaalin. (Käyttöohjeet, johdot, laturit jne). Siten, että tuote voidaan myydä perustellusti eteenpäin alkuperäishinnalla. Asiakkaan on palautustilanteissa aina oltava etukäteen yhteydessä Paperilan asiakaspalveluun oikeiden palautusohjeiden saamiseksi. Jos tuotteessa havaitaan asiakkaan aiheuttamia puutteita, vaurioita tai muita arvoa heikentäviä tekijöitä, on Paperilalla oikeus periä tästä hyvästä kohtuullista korvausta arvoa heikentävien tekijöiden osalta.

Palautustilanteissa asiakas on velvollinen maksamaan tuotteen palautuskulut.


10. Yhteydenotot Paperilan toimesta palvelun laadun takaamiseksi

Toimistotukku Paperila Oy saattaa ottaa potentiaalisiin, nykyisiin ja entisiin asiakkaisiin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, postitse tai kasvotusten, tilauksiin, toimituksiin, laskutukseen tai muuhun palvelun laadun takaamiseksi oleelliseen seikkaan liittyen.


11. Yhteydenotot Paperilan toimesta myynti- ja markkinointitarkoituksessa

Toimistotukku Paperila Oy saattaa ottaa potentiaalisiin, nykyisiin ja entisiin asiakkaisiin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, postitse tai kasvotusten myynti- ja markkinointitarkoituksessa. Ei kuitenkaan spämmi- tai muulla hyvänmaun vastaisella toistuvalla tavalla, josta aiheutuu asiakkaalle kohtuutonta vaivaa tai häiriötä. Asiakkaalla on oikeus osoittaa haluttomuutensa vastaanottaa yhteydenottoja markkinointi- ja myyntitarkoituksessa. Tämä kuitenkin edellyttää jonkinasteista merkintää asiakkaasta Toimistotukku Paperila Oy:n asiakastietojärjestelmään, jolla voidaan estää yhteydenottoja tapahtumasta. Kuitenkin Paperila pidättäytyy vastuusta tilanteissa, joissa Toimistotukku Paperila Oy:stä otetaan yhteyttä asiakkaaseen kiellosta huolimatta, mikäli yhteydenotto tapahtuu inhimillisen virheen tai sekaannuksen johdosta.


12. Tietosuoja sekä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä muiden sidosryhmien asiakastietojen käsittely, säilytys ja keräys

Palvelun laadun takaamiseksi sekä Suomen lainsäädännön nojalla on Toimistotukku Paperila Oy:n kerättävä, säilytettävä ja käsiteltävä joitakin asiakastietoja potentiaalisista, nykyisistä ja entisistä yritys-, järjestö- ja henkilöasiakkaista sekä omista yhteistyökumppaneista ja sidosryhmistä . Toimistotukku Paperila Oy ja sen asiakastietojen säilytykseen ja käsittelyyn liittyvät yhteistyökumppanit ovat vastuussa asiakastietojen turvallisesta säilyttämisestä sekä yksityisyydestä. Asiakastietoja ei koskaan luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille myynti-, markkinointi- eikä muussakaan tarkoituksessa. Poislukien pakollisia tilanteita, joissa esimerkiksi tuote toimitetaan asiakkaalle maahantuojan tai tehtaan suoratoimituksena, jolloin joitakin tietoja on luovutettava kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Tarkoittaen vain tarpeellisia tietoja, kuten nimi, toimitusosoite, puhelinnumero tms. Asiakkaan osoite- ja muita tietoja saattaa päätyä myös kuljetuksista vastaavan organisaation ja sen työntekijöiden nähtäväksi. Lisäksi asiakastietoja saattaa olla nähtävissä myös joidenkin toiminnan kannalta tarpeellisten järjestelmien toimittajilla ja niiden ylläpitäjillä. Näitä tällaisia ovat mm. taloushallinto, crm jne. Kaikki asiakastiedot  Paperilan ja kolmannen osapuolen välillä ovat luottamuksellisia, eikä tietoja välitetä eteenpäin.

Säilytettäviä ja kerättäviä asiakastietoja ovat tai voivat olla: yrityksen, yhteisön tai henkilön nimi, ikä, sukupuoli, siviilisääty, y-tunnus tai henkilötunnus, postiosoite, toimitusosoite, käyntiosoite, laskutusosoite tai laskutustiedot, puhelinnumero, fax-numero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön nimi, tilaajan nimi, tietoja luottoluokitus- tai luottotiedoista, tietoja liikevaihdoista tai muista talousluvuista tai tiedoista, henkilöstömäärästä, ammatista tai toimialasta, tiettyjen tuoteryhmien ja tuotteiden kulutuksesta ja volyymeista, mahdollisista oleellisista sosiaalisen median käyttäjänimistä, osto- tarjouspyyntö- tai laskutushistoriasta, verkkokaupan tai paperila.fi -sivuston keräämä data asiakasta kiinnostavista tuotteista ja palveluista, tietoja hakukonetuloksista, kolmansilta osapuolilta saattavia tietoja mm. erilaisista  tietojärjestelmistä ja rekistereistä, tietoja asiakkaalla käytössä olevista erilaisista laitteista, palveluista tai järjestelmistä tai niihin soveltuvista tuotteista ja palveluista, tiettyjen tuotteiden ominaisuuksista ja mitoista, tietoja asiakkaan tuotteiden tai palveluiden vaatimista tai tuottamista ominaisuuksista, yritys ja järjestö kytköksistä, sekä asiakkaan tai asiakkaan edustajan kanssa vuorovaikutuksessa ilmeneviä tietoja sekä yhteydenpidosta  ja asiakkaasta tallennettavia kuvauksia yhteydenpito-järjestelmään, tai muita toiminnan turvaamiseksi ja palvelun laadun takaamiseksi oleellisia tietoja. Toimistotukku Paperila Oy ja sen henkilöstö saattaa myös päätellä tai olettaa erilaisien olemassa olevien asiakastietojen perusteella jotain tietoja. Paperilalla on oikeus käyttää asiakastietoja palveluidensa toteuttamiseksi sekä myynti- ja markkinointitarkoituksessa. Paperila ei itseisarvoisesti kerää dataa sekä asiakastietoja ja suurin osa olemassaolevista tiedoista ovat asiakkaan itsensä antamia. Asiakastietoja voivat myös olla asiakkaan tai asiakkaan kolmannen osapuolen toimittamat tiedostot ja aineistot, kuten esimerkiksi logot tai painoaineisto.

Halutessaan asiakkaalla on oikeus pyytää Toimistotukku Paperila Oy:ltä selvitystä asiakkaasta tallennetuista tiedoista. Paperilalla on myös velvollisuus toimittaa pyydetyt tiedot. Asiakkaalla on oikeus myös pyytää asiakastietojen poistamista Paperilan rekistereistä. Kuitenkaan kaikkia tietoja ja merkintöjä ei voida vältämättä poistaa mm. Suomen lain asettamien määräysten johdosta. (esimerksi kirjanpitolaki ja kirjanpitoaineiston säilytysvelvollisuus).

Toimistotukku Paperila Oy ja sen asiakastietojen kannalta liitännäiset yhteistyökumppanit ovat vastuussa asiakastietojen asianmukaisesta ja turvallisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä. Paperilan hallussa olevia asiakastietoja säilytetään turvallisilla palvelimilla tai lukituissa tiloissa. Käytössä olevia rekistereitä ja järjestelmiä ovat mm. asiakasrekisteri, laskutusrekisteri, tuoterekisteri, yhteydenpitojärjestelmä.

Tarvittaessa Toimistotukku Paperila Oy voi selvittää asiakkaalle näistä tarkemmin liikesalaisuuksien säilyttämisen puitteissa. Joitakin asiakkaan tietoja saattaa myös olla hetkellisesti tallennettuna mm. Paperilan henkilöstön kalentereihin, Paperilan sisäisiin ja ulkoisiin asiakirjoihin sekä muihin muistilappuihin jne. Paperila ja sen työntekijät vastaavat näiden turvallisesta käsittelystä. Lisäksi kaikki asiakastietoja sisältävät aineistot ja asiakirjat hävitetään käytön jälkeen asianmukaisella tavalla.

Toimistotukku Paperila Oy henkilöstöineen sekä kaikki yhteistyökumppanit ja sidosryhmät ovat vaitiolovelvollisia kaikesta saamastaan tiedosta.


13. Palveluehtojen muuttaminen

Toimistotukku Paperila Oy:llä on oikeus muuttaa ja päivittää palveluehtojaan milloin vain.

Toimistotukku Paperila Oy, Y-Tunnus 2904454-1
asiakaspalvelu@paperila.fi
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän